Pricing double barrier options with error control
Preprint, 2002

Författare

Per Hörfelt

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:23

Mer information

Skapat

2017-10-06