Satisfaction classes in nonstandard models of first-order arithmetic
Licentiatavhandling, 2002

models of arithmetic

satisfaction classes

Författare

Fredrik Engström

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Algebra och logik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:24

Mer information

Skapat

2017-10-06