Higher cotangent cohomology of rational surface singularities
Preprint, 2002

Författare

Jan Stevens

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:26

Mer information

Skapat

2017-10-06