Pricing discrete European barrier options using lattice random walks
Preprint, 2002

Författare

Per Hörfelt

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:27

Mer information

Skapat

2017-10-06