Rational points on finite covers of P^1 and P^2
Preprint, 2002

Författare

Niklas Broberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:29

Mer information

Skapat

2017-10-06