Stochastic optimization of structural topology
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Anton Evgrafov

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:32

Mer information

Skapat

2017-10-07