Variance estimation and multiple inference testing in saturated orthogonal designs
Preprint, 2002

Författare

Tobias Adolfsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:35

Mer information

Skapat

2017-10-06