A step-down test for effects in unreplicated factorial trials
Preprint, 2002

Författare

Tobias Adolfsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Sgyn Mark

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:36

Mer information

Skapat

2017-10-07