Transverse modulational instability of partially incoherent soliton stripes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Lukasz Helczynski-Wolf

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Phys. Review E

Vol. 70 026603-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07