On multi-avoidance of generalized patterns
Preprint, 2002

Författare

Sergey Kitaev

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:66

Mer information

Skapat

2017-10-06