Partially ordered generalized patterns and k-ary words
Preprint, 2002

Författare

Sergey Kitaev

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06