A simple non-stationary model for stock returns
Preprint, 2002

Författare

Holger Drees

Catalin Starica

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:73

Mer information

Skapat

2017-10-07