A non-stationary multivariate model for financial returns
Preprint, 2002

Författare

Stefano Herzel

Catalin Starica

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Reha Tütüncü

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:74

Mer information

Skapat

2017-10-07