Changes of structure in financial time series and the Garch model
Preprint, 2002

Författare

Thomas Mikosch

Catalin Starica

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:75

Mer information

Skapat

2017-10-07