Solutions of the classical Yang-Baxter equation and Lagrangian subalgebras
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Iulia Pop

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:81

Mer information

Skapat

2017-10-06