Estimation of the diffusion coefficient in a mixture model with diffusing and fixed particles
Preprint, 2002

Författare

Mats Kvarnström

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:84

Mer information

Skapat

2017-10-06