The converse of the four vertex theorem
Preprint, 2002

Författare

Björn E. J. Dahlberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:87

Mer information

Skapat

2017-10-06