Coexistence of two polygynous mating strategies
Preprint, 2002

Författare

Serik Sagitov

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:95

Mer information

Skapat

2017-10-07