Methods for Input Data Management - Reducing the Time-Consumption in Discrete Event Simulation
Licentiatavhandling, 2009

Input data management

data collection

DES

discrete event simulation

Gamma & Delta, Hörsalsvägen 7
Opponent: Dr Thomas Lezama, Volvo Technology

Författare

Anders Skoogh

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report: 44

Gamma & Delta, Hörsalsvägen 7

Opponent: Dr Thomas Lezama, Volvo Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07