Recent advances in the numerical solution of stochastic differential equations
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Anders Muszta

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:02

Mer information

Skapat

2017-10-07