A clustering algorithm using DNA marker information for sub-pedigree reconstruction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Robert G. Cowell

Petter Mostad

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Journal of Forensic Sciences

0022-1198 (ISSN)

Vol. 48 6 1239-48

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:04

Mer information

Skapat

2017-10-07