Omniparametric simulation of the two-type Richardson model
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Fredrik Lundin

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:06

Mer information

Skapat

2017-10-07