Statistical modelling and uncertainty analysis of data on accidents, flow and emission
Preprint, 2003

Författare

Urban Hjorth

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:08

Mer information

Skapat

2017-10-08