Observed cases and hypothetical controls to study the influence of trees on understory vegetation
Preprint, 2003

Författare

Sharon Kühlmann-Berenzon

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Urban Hjorth

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:09

Mer information

Skapat

2017-10-08