On q-Narayana numbers and real-rooted polynomials in combinatorics
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Petter Brändén

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:14

Mer information

Skapat

2017-10-06