Restricted even permutations and Chebyshev polynomials
Preprint, 2003

Författare

Toufik Mansour

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:16

Mer information

Skapat

2017-10-08