A formula for the generating functions of powers of Horadam's sequence
Preprint, 2003

Författare

Toufik Mansour

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:18

Mer information

Skapat

2017-10-08