Packing patterns into words
Preprint, 2003

Författare

Alexander Burstein

Toufik Mansour

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:19

Mer information

Skapat

2017-10-08