Multidimensional Cayley transforms and projective operators
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Håkan Samuelsson Kalm

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:26

Mer information

Skapat

2017-10-08