Deformations of Maass forms
Preprint, 2003

Författare

D. W. Farmer

Stefan Lemurell

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:29

Mer information

Skapat

2017-10-07