Sextic surfaces with ten triple points
Preprint, 2003

Författare

Jan Stevens

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:30

Mer information

Skapat

2017-10-08