An extreme value perspective on the changing dynamics of financial returns
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Najaat El-Bayati

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:37

Mer information

Skapat

2017-10-07