On solutions to the linear Boltzmann equation for granular gases
Preprint, 2003

Författare

Rolf Pettersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:41

Mer information

Skapat

2017-10-06