An asset liability management system for a Swedish life insurance company
Preprint, 2003

Författare

Fredrik Altenstedt

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:47

Mer information

Skapat

2017-10-06