Convergence of a hp-streamline diffusion scheme for Vlasov-Fokker-Planck system
Preprint, 2003

Författare

Mohammad Asadzadeh

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Alexandros Sopasakis

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:50

Mer information

Skapat

2017-10-08