Coloured permutations containing and avoiding certain patterns
Preprint, 2003

Författare

Toufik Mansour

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:52

Mer information

Skapat

2017-10-06