An effective nullstellensatz in terms of residue currents
Preprint, 2003

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08