Point processes and convex sets : applications in fatigue
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Jenny Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:64

Mer information

Skapat

2017-10-06