Valuing path-dependent options using the finite element method and duality techniques
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Georgios Foufas

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:65

Mer information

Skapat

2017-10-06