Statistical exploration of variation in quantitative two-dimensional gel electrophoresis data
Preprint, 2003

Författare

John Gustafsson

Robert Svensson

Chris A. Glasbey

Anders Blomberg

Mats Rudemo

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:66

Mer information

Skapat

2017-10-06