Synthesis and Organocatalytic Evaluation of P-Chirogenic Phosphines.
Licentiatavhandling, 2009

Organisk kemi

kiralitet

organokatalys

fosfiner

KB

Författare

Kristian Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2009

KB

Mer information

Skapat

2017-10-06