On the pricing of cliquet options with global floor and cap
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Mats Kjaer

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:03