PDE-preserving properties
Preprint, 2004

Författare

Henrik Petersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:09

Mer information

Skapat

2017-10-08