Toppology optimization of slightly compressible fluids
Preprint, 2004

Författare

Anton Evgrafov

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:10

Mer information

Skapat

2017-10-08