Volume fraction of some model for non-intersecting grains, in particular dead leaves models
Preprint, 2004

Författare

Marianne Månsson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:12