a Krylov subspace method meets TREC
Preprint, 2004

Författare

Katarina Blom

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:20

Mer information

Skapat

2017-10-08