Nonlinear observability and identifiability: General theory and a case study of a kinetic model for S. Cerevisiae
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Milena Anguelova

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:23

Mer information

Skapat

2017-10-08