Optimization of opportunistic replacement activities in deterministic and stochastic multi-component systems
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Niclas Andréasson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:24

Mer information

Skapat

2017-10-07