Perspectives on non-value added activities: The case of piece-rate in the Swedish construction industry
Paper i proceeding, 2004

Författare

Lasse Björkman

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

International Group of Lean Construction

Vol. 12

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik