Perspectives on non-value added activities: The case of piece-rate in the Swedish construction industry
Paper i proceeding, 2004

Författare

Lasse Saukkoriipi

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

International Group of Lean Construction

Vol. 12

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15