Survival Estimation and Distribution Approximation for Optimal Maintenance
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Johan Svensson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004:33

Mer information

Skapat

2017-10-06